Värmlands längsta raksträcka

Värmlands längsta raksträcka ligger på väg 239 mellan Torsby och Ekshärad.